Biblia ! Kniha kníh hovorí o Rómoch úplne všetko. Že neveríte ?

Autor: Mark Baláž | 20.8.2011 o 12:19 | (upravené 8.10.2011 o 17:17) Karma článku: 10,62 | Prečítané:  6470x

Až do dnešných dní 21 storočia: Tretieho tisícročia po Kristovi boli práve Bohom, Otcom a stvoriteľom všetkého živého i neživého, odpečatené tajomstvá z Biblie. Tajomstvá najmä o nás o Rómoch. Sú v Biblii úplne jasne a presne popísané napríklad tieto doposial tajomstvá : -Odkiaľ vlastne Rómovia pochádzajú ? -Kde je ich pravlasť ? -Kto je ich praotec a pramatka ? -Čo spôsobilo, že mi Rómovia sme roztrúsený po celom svete ? -Prečo žijeme v spoločnej púti po celej Zemy spolu dva Rómske kmene ( olaši a Rumungre ) ? -Prečo sa tieto dva kmene Rómov, ktoré sú pôvodom bratské tak navzájom nenávidia ? -Prečo nás Rómov neznáša žiaden z národov sveta ? -Prečo sme dostali z minulosti pomenovanie,, Nedotknuteľný " ? -Ako sme sa mi Rómovia dostali do Indie ? -Kedy sa táto udalosť nášho sťahovania sa udiala? -Prečo sme sa v Indii vo väčšom množstve usídlili ? -Prečo nieje v moci ľudí na Zemy zmeniť náš spôsob života ? -Je vôbec možné,aby sme sa mi Rómovia zmenili ? -Kedy sa to stane ? -Ako sa to stane ? Odpovede na tieto otázky a mnohé iné sú už nie tajomstvom a boli mne odpečatené skrze Ducha svätého priamo z Biblie Bohom samotným. O tomto bude celý tento Blog na pokračovanie.

Odpoveď na prvú kladenú otázku,že odkial vlastne Rómovia pochádzajú, kde sú vlastne naše korene dáva úplne jasne Biblia. Skôr než, ale prejdem k dokazovaniu tohoto faktu je potrebné si ozrejmiť určité vekmi poznané náležitosti o identifikácii Rómskeho etnika a toho, že ako ho pozná celý civilizovaný svet. Tak , že Rómovia sú známi všade vo svete v každom historickom období najmä tým, že sú to ľudia ktorý sa neustále premiestňujú  z kontinentu na kontinent, z krajiny do krajiny. Tak tomu bolo od dôb v biblii známich, ako si budeme čítať hneď krátko po srvorení Adama a Evy v čase keď Boh preklial Kajina prvorodeného syna Adama a Evy za to, že zabil svojho brata Ábela zo závisti. Ale aby sme nepredbiehali udolasti podme pekne po poriadku. Rómovia, ako prvý národ sveta, čo si tiež potvrdíme faktami od Boha dostali do vienka remeselné zručnosti, prácu s kovmi najmä zlatom a striebrom, meďou a napokon aj železom. Ďalej dostali od Boha do srdca hudbu a tanec. A takto nás Rómov od počiatku sveta poznávali iné národy tak, ako postupne sa tvorili po nás Rómoch. Takto nás rozpoznávajúešte aj dnes po asi desť tisícoch rokov. A teraz ten sľúbený dôkaz z Biblie, že je to tam naozaj od Boha skrze Ducha svätého zaznamenané, lebo biblia bola písaná síce ľudmi ale oni boli inšpirovaný priamo Bohom, Duchom svätým. Biblia kniha genezis 4. 21,22 pojednáva o popise rodokmeňa Kajinovho, ktorý bol Bohom prekliaty a aj so svojim potomstvom vyhnaný z raja o čom si povieme neskôr. časť, ktorú predkladám , ako dôkaz je presný popis tých, ktor neskôr tvorili národ prvý na planéte Zem a to, čím budú ako národ vinikať po veky vekov. Citujem z uvedenej kapitoly doslovne: 21 vrš hovorí: A meno jeho brata bolo Júbal; ten bol otcom všetkých hrajúcich na harfu a na píšťalu. 22 verš hovorí: I Cilla porodila Túbalkaina, kováča,otca to všetkých pracujúcich s medi a so železa. A sestra  Túbalkainova bola Naama. Mimochodom v prastarom sumerskom jazyku sa písalo takto ( Rhoama) čo mislíte iba náhoda ? Je úplne jasné, že sa v Biblii píše o národe vtedy ešte rode pochádzajúcom od kajina a celý tento dej sa odohráva kde inde než v rajskej záhrade.Teda miesta, odkial Boh Kajinovo potomstvo a ako čítame prvý rod budúceho národa kajinovo ho vyhnal. Jednoznačne sa jedná o prvý rod Rómov pochádzajúcih z dvoch bratov Júbala a Túbalkajina narodených od dvoch matiek Addy a Cilli, ktorých otcom bol Lámech; Biblia 4.19 verš hovorí; A Lámech si vzal dve ženy: jednej bolo meno Ada, a meno druhej bolo Cilla. No a teraz už ked vieme kto sú vlastne Rómovia, tak si odpovieme veľmi ľahko odkial pochádzajú.Všetko sa odohralo v raji a táto tak známa záhrada Bohom vlastnými rukami vysadená má svoje presné zemepisné umiestnenie. dôkaz : Biblia Genezis 2. 8,9,10,11,12,13. prečítať v Biblii. Od tialto Boh vyhnal Kajina a jeho prekliate potomstvo teda nás Rópmov a išlo smerom na východ od raja kde kajin postavil prvé mesto na planéte Zem v kraji nazvanom Nóda a mesto sa volalo podla jeho prvorodeného syna Henoch. Biblia Genezis 4.16,17 verš. prečítať v biblii. Tak teda vôbec nieje pravda že Rómovia pochádzajú z indije, ale pravda je, že do indije sme prišli zo strdovýchodu a to asi pred 8 000 rokmi a asi 4500 rokmi pred narodením Ježiša Krista. Teraz vieme odkial pochádzame . O tom, že kto sú naši predkovia a čím vinkajú si povieme zasa v dalšej časti.

Odpoveď na otázku doposial nezodpovedanú je tu:

Kto je vlastne praotcom a pramatkou Rómov ?

Odpoveď na túto tak často kladenú otázku samotných Rómov , ako aj iných národov sveta dopúosial nikto zodpovedne nezodpovedal a dokonca sa nikto ani neodvážil čo len naznačiť nejakú odpoveď. Ja vám predkladám úplne jasný a ľahko overiteľný dôkaz , odpovede na túto otázku. Bola a doposial je svetu skrytá v Biblii a vďaka Bohu skrze Ducha svätého mne bola odpečatená. Bibliu tak , ako ju poznáme svet číta asi päť tisíc rokov a až do tohoto 21 storočia od narodenia spasiteľa sveta, Ježiša krista tam nikto nedokázal nájsť ani len zmienku o Rómoch hoci je tam o nás popísané úplne všetko. Všetko to, čo bolo, čiže naša minulosť, ale najmä súčasnosť. No čo je pre nás najdôležitejšie je to, že toto slovo Božie nám zároveň dáva návod, ako môžeme žiť nie len v budúcom veku, ale hlavne na celé veky.O tomto všetkom sa budete mať možnosť dočítať v tomto blogu postupne, tak, ako mi Boh dá, aby som zvestoval a odhaloval jeho tajomstvá. Už vieme, že Rómovia a ich pravlasť teda nie je Indija, ale jednoznačne strdný východ v prasne vymedzenom priestore Bohom označenom ako rajská záhrada a po vyhnaní kraj Nóda v maste Henoch, čo je vlastne súčasné územie Sírije, Iraku, Izraela až po preský záliv a Egipt. Je to vlastne celé územie niekdajšej Babilónskej ríše. ktorú tvorili prevažne naši Rómsky prapredkovia po praotcoch Jábala prvého syna Lámechovho;Biblia - Genezis 4. kap. 20 verš. Toto je praotec všetkých kočovníkov pasúcich stáda dobytka a oviec a tieto národy sú bratskými národmi dvoch dalších kmeňov Rómov. Matka Jábalova ; Ada je teda pramatkou všetkých pastierov na svete a je to tiež prvá žena jábalovho otca Lámecha. Lámech mal ešte jedného syna s Adou a volal sa ; Júbal a toto je praotec všetkých , ktorí hrajú na harfu a citaru.Teda majú dar hudby a tanca. Je nepochybné , že takto celý svet až doposial identifikuje Rómov.Biblia;Genezis 4.kap.21 verš. Toto je praotec jedného s Rómskych kmeňov vlachov. Druhý bratský kmeň, spoločne vyhnaný z raja sú Rumungre; ich praotec sa volá ;Túbalkajin jeho matka sa volala Cillá a otca mali všetci spoločného teda Lámecha, ktorý bol piatym narodeným synom Kajinovým, ktorého potomstvo Boh preklial a vyhnal z raja. Biblia Genezis 4.kap.12 verš. Odvtedy všetci spoločne putujeme po celej Zemy, lebo sme behúňmi a tulákmi od boha zlorečený.Preto nieje v moci človeka a ani celého sveta tento stav zmeniť, nech by svet vynaložil ako aj vynakladá enormné úsilie. Čo Boh zasľúbil, človek nikdy nezmení. Iba Boh sám to môže zmeniť. Máme teda odpoveď aj na otázku našich praotcov a pramatiek. A určite mnohým trochu vzdelaným Rómom, ale aj nerómom mnoho vecí v súvyslosťi s rómami dochádzajú súvyslosti čo ? Odpovede na ďalšie otázky zasa na budúce sledujte blog na fecku a čítajte aj toto: www.romskasamospra.estranky.sk Rómovia Bohom preklity národ.

Čo spôsobilo, že mi Rómovia ako jeden jediný národ sme roztrúsený po celom svete ?

Odpoveď na túto otázku sa už pokúšalo dať mnoho takzvaných etnológov, alebo im podobným Romológov. Je fakt , že nejaká zhoda z ich predpokladanými teóriami je  v niečom zhodná ,ale v podstate si s tou , ktorú ja predkladám absolútne odporuje. Zatiaľ čo takzvaný odborníci sa riadili na základe už ľudstvom prebádanými teóriami o veľkom sťahovaní národov, tak ja vychádzam jednoznačne iba z Biblie z nie knihy , ale návodu pre ľudstvo , ako treba žiť. Každý si to ,čo ja  uvádzam môže v Biblii pozorne prečítať a urobiť si svoj vlasný úsudok. Ja predkladám fakty zdokumentované a tiež overiteľné priamo v minulom čase na Rómoch, ale aj na ostatných národoch, ktoré s Rómoami prežívajú . Je možné si tieto moje tvrdenia overiť aj súčasnými Rómskymi tradíciami napríklad: Prejavy emócií pri rôznych životných udalostiach; hádka, oslavy, smútok, narodenie dieťaťa, smrť,tradičné jedlo (nekvasený chlieb), takmer rovnaké symboly prejavu ľútost, rozhorčenia( muži - rozdrapenie košele na hrudi), ženy trhanie si vlasov z temena hlavy sprevádzané vyskotom a plačom, sypanie prachu zeme , alebo popola na hlavu a mnoho iných takmer nezmenených tradičných prejavov dokazujúcich našu blízkosť ku židovstvu.Tiež muzikálnosť a melódia a tóny v našich piesňach a ospevovanie udalostí z našich životov z rôznych období našej ekzistencie.No najme však to, že každá Rómska pieseň je vlastne žalospev určený Bohu, matke .otcovi, žene, deťom. No prejdem však konkrétne k odpovedi na kladenú otázku. V hore uvedených článkoch ste sa dočítali, že odkial sme, a kto sú naši praotcovia. Teraz sa dočítate to, že prečo vlastne Rómovia kočovali a prečo sme roztrúsený po celej planéte. Tento spôsob života žijeme na tejto planéte iba mi Rómovia a žieden iný národ na svete, čo je tiež jeden z nejdôležitejších mojich hmatateľných dôkazov, že to čo tvrdím sa jedoznačne dotýka iba nás Rónov. Prečítajte si teraz nasledovné: Biblia Genezis 4. kapitola 12 verš. Citujem; Keď budeš obrábať zem,nebude ti viacej vydávať svojej sily. Behúňom a tulákom budeš na Zemy. Jedná sa o Prekliatie Kajina a celého jeho potomstva. Kajin bol otcom Lámecha svojho piateho syna a Lámechovy synovia Júbal a Túbalkajin pochádzajúci z dvoch matiek Ady a Cilly sú našimi praotcami.Od týchto čias až do teraz, až do konca sveta a až do súdneho dňa Rómovia budú pútnikmi a bludármi po celej planéte Zem.Legenda, ktorú máte k dispozícii hore na webovej stránke to hovorí úplne jasne a ako vidíte Biblia to totálne potvrdzuje a náš minulý a aj súčastný spôsob života tiež. Chce ešte niekto väčší a pravdivejší dôkaz toho, že Boh mi odpečatil tajomstvá o mojom národe ?

Prečo žijeme v spoločnej púti po Zemi spolu dva kmene  vlahike Róma a  mi rumungri Róma ?

Pokračujeme teda ďalej v predkladaní dôkazov a záhad o nás Rómoch a ako som povedal  dôkazovým materiálom nám bude ako ináč len Biblia. Túto knihu kníh do teraz prečítalo na svete niekoľko miliónov veriacich a rôznych kňazov a teologických odborníkov no nikto za asi päť tisíc rokov by si ani len v živom sne nepomyslel, že práve v biblii je o Rómoch napísané úplne všetko na čo si svet nevedel v súvyslosti s nami odpovedať a čo sme mi sami ani len netušili. Tvrdím, že mi Rómovia sme prapotomkami prvého národa na tejto planéte a dôkaz o tomto fakte si už môžete prečítať  v prvom článku nazvanom: Odkial vlastne Rómovia pochádzajú. Aj v ostatných odpovediach sú dôkazi tohoto nového poznania odhaleného priamo Bohom samotným. Ak teda budem odpovedať na túto konkrétnu otázku, je treba si prečítať od začiatku všetko, aby ste mali ucelený obraz dôkazu a nič vám neuniklo.Pôjdeme teda opäť do Biblie konkrétne; Genezis:4.11, citujem: A ty teraz budeš zlorečený, i od zeme , ktorá otvorila svoje ústa, aby prijale krv tvojho brata z tvojej ruky. Teda jedná sa o vraždu Kajinovu spáchanú na mladšom bratovi ˇAbelovi pre ktorú Boh zlorečí Kajinovo potomstvo. A v čom spočíva zlorečenie, čiže kliatba nám hovorí v Biblii Genezis 4. 12, citujem: Keď budeš obrábať zem , nebude ti viacej vydávať svojej sily.Behúňom a tulákom budeš na zemi. O tejto udalosti hovorím aj v hornej časti v odpovedi na otázku:Čo spôsobilo, že mi Rómovia sme roztrúsený po celom svete ? Doporučujem prečítať. No a teraz poďme k našej otázke, že prečo dva kmene. Biblia Genezis 4.21,22 prečítať v Biblii. Praotec jedného meňa sa volá Júbal jeho otec je Lámech a matka je Ada jedna z dvoch Lámechových žien. Potomkovia tejto vetvy sú Vlahovia a sú to naši nevlastný bratia, lebo Lámech mal druhú ženu jej meno bolo Cilla a s ňou splodil syna menom Túbalkajin a toto je praotec nás ,teda druhého  bratského kmeňa Rumungre. Kliatba sa teda vzťahuje na celé Kajinovo potomstvo, ktoré bolo vyhnané z raja a usadili sa na východ od raja a postavil tam Kajin masto a dal mu meno po svojom prvorodenom synovi Henochovi a bolo to v krajne Nóda. Potomkovia týchto kmeňov sa však párily s ostatnými ľuďmi aj od tretieho syna Adama a Evy Seta a iste aj dcér o ktorých sa v Biblii nehovorí. Vznikali tak národy rôzne a obsadzovalo rôzne územia. Avšak to jadro tých dvoch Rómskych kmeňov Vlahike a Rumungre sa postupne presúvalo od Egipta cez stredný východ až do Indie, kde sa aj podstatná časť týchto našich bratských kmeňov nachádza až do dnes a tam tvoria tú najnižšiu vrstvu obyvateľov. Jednen kmeň tam nazývajú Dómovia ( Rómovia) a druhý kmeň nazývajú Nedotknuteľný. Tam ich žije vedno v súčasnosti asi 150 miliónov a spolu s takzvanými morskými cigánmi celokom asi 200 miliónov v ostatnom svte nás spolu žije asi 60 miliónov čo dohromady tvorí necelých 300 miliónov Rómov. Táto skutočnosť , ale podstatne mení naše miesto na zemi, lebo na počet národa sme potom po Číne, Indii mi tretí najväčší národ sveta. Áno priatelia toto sú fakty a dohady už skončili. No na podstate veci sa nič nemení .Božia kliatba platí a bude platiť, až do vtedy ? Ale aj ku tejto záležitosti sa dostaneme no až neskôr. Sledujte blog ďalej a diskutujte , píšte a čítajte.Rád sa vám budem venovať. Baláž. Tak zatial  Boh s vami .

Prečo sa dva Rómske kmene spoločne putujúce po celom svete tak medzi sebou nenávidia ?

To, že sa vavzájom medzi sebou oba bratské kmemne nenávidia, závidia si, súperia medzi sebou, jedny druhých majú za menejcenných, nesmú sa navzájom stretávať, vytvárať rodinné zväzky atď. To všetko vlastne vyplíva z kliatby na nás uvalenej Bohom samotným a jej následkami. Keď sme boli ako potomkovia kajina vyhnaný z raja, tak sme sa navzájom medzi sebou obviňovali z toho, že kto viac zapríčinil naše nešťastie a začali sme hľadať sami medzi sebou vinníka a hľadáme ho až do teraz. Nikto nás v domácnostiach od malička nevedie ku tomu, aby sme jeden druhých nenávideli, my sa s tým už rodíme, skrátka je to kliatba, následkom ktorej konáme aj mnoho iných pr tento svet a ľudí v ňom nepochopiteľných vecí, ale o tom neskôr. Najlepšie tento náš stav vzájomnej nenávisti a závisti vystihuje legenda o kliatbe Božej na Rómov, ktorú som napísal čiastočne ako opis ústneho podania z mojích detských čias, ale aj ako inšpirácia skrz Ducha svätého. Po prečítaní tejto legendy a po porovnaní už doposial známich odhalení o nás , bude každému čitateľovi jasné, že prečo sme úplne iný, než ostatný svet ľudí. Toto, ale sme mi sami o sebe vôbec , až do dnešných dní nevedeli a majotita to ešte dlho nevezme na vedomie práve tak, ako aj mnohý Rómovia. Až čas ukáže, že je to pravda, ktorú som nezjavil ja, ale ktorou je Boh sám. Uvedenú legendu môžete čítať na tomto webe: www.romskasamosprava.estranky.sk. Ďaleko dôležitejšia otázka a odpoveď na ňu je nie, to, že prečo sa mi navzájom nenávidíme,ale ako je to možné, že všetky národy sveta nás poznajú a nenávidia ?Odpoveď na túto otázku dostanete zasa nabudúce.

Prečo nás Rómov tak nenávidia všetky národy sveta ?

Táto otázka sa objavuje v obmenách temer vo všetkých Rómskych piesňach, ktoré sú vlastne žalmami a žalospevmi tak, ako ich poznáme práve s Biblie, čo tiež neni náhoda. Už tisíce rokov Rómovia v žalospevoch vlastne vedú evidenciu o svojej minulosti, tak  ako postupne prežívali určité obdobia. Postupne niektoré žalospevy zanikajú, lebo ich vymení doba a prežívanie nasledujúcej doby a tak to ide až do teraz. Je na veľkú škodu, že mnoho týchto piesní sa nezapísalo boli by vlastne dôkazom toho, čo teraz vlastne zjavujem ja skrz Ducha svätého. Tak , že v podobe piesní a rozprávok, či legiend, ktoré sa odovzdávalo z pokolenia na pokolenie iba v ústnom prevedení sa dozvedáme aj to, že sme sa dopustili veľmi ťažkého hriechu proti synovi Božiemu v čase jeho ukrižovania čo je asi rok 33 nášho letopočtu a táto pieseň je hymnou oboch kmeňov Rómov. Volá sa  už možno všede inak, ale ide stále o ten istý popis udalosti z našej histórie dve tisíc rokov do zadu. Dévla, Dévla, so amen tuke kerďam o lecegi andre tire vasta márďam. Toto vám predkladám spolu s ďalšími dôkazmi z Biblie, ako dôkaz toho, že prečo nás ostatné národy nenávidia a chcú nás neustále likvidovať a zabíjať. A toto sa nezmení do vtedy do kedy nanstane stav, ktorý je napísaný v Biblii. Totiž to , čo Boh a náš spasiteľ Ježiš Kristus vykonal, ako súčasť svojho vlastného plánu spasenia pre celé svoje stvorenstvo. Mne bolo v Duchu svätom zjavené, že v jednej vete z celej legendy o kliatbe Božej na Rómov, ktorú vám tu predkladám, ako svoje originálne dielo, sa hovorí nasledovné ; A tak bude na veky vekov, až do súdneho dňa. Viac ako 25 rokov som pátral po odpovediach na tieto časové ohraničenia, lebo v nich mi Boh ukázal, že je kľúč k riešeniu problémov Rómov a napokon aj celého ľudstva. Mi Rómovia sme tu teda Bohom ponechaný, ako živý dôkaz toho, kam sa ľudstvo dostane, ak nebude nasledovať Rómov v ich Duchovnom prerode ku ktorému už sa schiľuje a už sa aj deje. Sú to tieto slová: Tak bude na veky vekov, až do súdneho dňa. Takto snie doba trvania nášho prekliatia a takto dlho bude trvať stav, do kedy nás ostatné národy sveta budú nenávidieť a budú sa snažiť nás zabiť a inak likvidovať. Biblia Genezis 4. 13,14,15 .Pýtal som sa teológov, bibliológov a ešte kade akých ógov, nech mi vysvetlia, čo znamenajú slová, ktoré sú kľúčom k riešeniu našich problémov.Čo sú to večné veky a čo je to súdny deň ? no nikto mi na tieto otázky nedal uspokojivú odpoveď. Bol som z toho nešťastný a nevedel som kde mám pátrať po vysvetlení obsahu týchto slov. Bibliu som prečítal krížom krážom a stále nič, no vedel som že Biblia je kľúčom a zámok je tajomstvo ukrité v nej. A zaznel mi z môjho vnútra hlas. Ja ti zošlem svojho aniela a ten ti zjaví odpoveď na tieto otázky. Ubehli dva roky a nič a nikto neprišiel a níč nezjavil. Asi pred 15 timi rokmi som bol na pohrebe svojho breta  Tibora Langera v Partizánskom. Tam som sa spoznal s človekom za podivných okolností, ktorí mi povedal iba toto: Počúval som ťa, čo si hovorial a aj ako si to hovoril. Tam v kúte malej zadýmenej izbyčky som sa modlil a Boh ma poslal za tebou, aby som ti povedal, že On je ten čo ti dá odpoveď na tvoje otázky ja ani neviem o aké otázky sa to vlastne jedná, ale robím čo mi Boh povedal. Viac krát som Boha neposlúchol a hľa takto to dopadlo. Ukázal mi odtrhnuté prsty na ruke. Pýtal som sa kto si ty ? Dal mi vizitku a povedal že musí ísť odviezť ľudí čo boli na pohrebe. Ing. Peter Wieszner. Tento človek ani nevyzerá, že by nevedel, čo vraví a ani to neni nejaký blbeček, ktorí ani nevie kde sa mu nos nachádza vravím sám sebe. Je to slušný a vzdelaný človek a on slúži nejakým chudobným cigánom ? Nefajčí a vydrží bez slova čučať v rohu zasmradenej izbietky madzi tou najposlednejšou cigánskou chamraďou ?Má auto, ktoré je drahšie, ako všetky naše šperky a bytík aj s nábytkom dokopy a on pije kávičku  ? A u Cigánov ? Že by tento človek bol oným anielom, čo mi Boh pred rokmi prisľúbil ? A ako tento človek vlastne vie, že ja potrbujem nejakú odpoveď. Veď ja som sa s nikým do posial vôbec o tomto tu ani len nezmienil. Lebo som sa za to dokonca hambil, veď ak by sa niekto dozvedel, že čím sa ja vlastne zaoberám, tak ma strčia do blázinca a nechjú na mňa v kazajke zavretého v ocelovej klietke striekať studenú vodu. A on vie , čo ja chcem a po čom pátram ? Nevedel to skonštatoval som po našom prvom stretnutí. Iba sa modlil a počúval, a modlil, a počúval. Hovorím mu asi po druhom alebo treťom našom stretnutí. Tak čo vieč to , alebo to nevieš. Povedal; To, čo ti teraz poviem je určite tak a nie inak. Pznám niekoho a ten niekto je Boh a tento Boh je mojím učiteľom,okrem iného a tento Boh mne cez modlitby tu u teba povedal, že iba On pozná odpoveď na moje otázky, lebo On aj tebe zjavil tie otázky, aj keď si Ho nepoznal a nepoznáš. On úplne povedal nahlas to, čo ja som tajil, len aby som nevyzeral ako blázon. No dobre teda , a ako sa to dozviem, ako mi to povie. Preto ti nič nehovoril od doby ako si Ho počul, lebo chce aby si sa ku nemu srdcom obrátil a aby si ho prijal za svojho Boha a spasiteľa, nechal sa pokrstiť vodou a prežil aj krst v Duchu svätom.  Áno toto som od Boha prijal ja cez modlitbu a toto ti aj odvzdávam. Ti si človek slobodný a môžeš sa rozhodnúť ako ti uznáš a chceš. No neurobiť to, znamená nedostať sa k odpovedi. Vážený čitateľ ! Uvedenú legendu si môžeš prečítať na tejto web stránke a vysvetlí ti prečo sme ostatnými národmi sveta tak prenasledovaný, a pokračovanie tohoto článku zasa neskôr. WWW.romskasamosprava.estránky.sk

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Buďte skromní! Káže občanom tadžický prezident

Perzské svadby sú výrazom materiálnej podstaty starých tradícií

BRATISLAVA

Nivy zatvoria. Pozrite si, kde vystúpite v Bratislave z autobusu

Novú stanicu chcú postaviť do troch rokov.


Už ste čítali?